O nás

Spolek Řád Rytířů Vína sv. Urbana, z. s. (ŘRV...) byl nově zaregistrován v březnu 2020 u Krajského soudu v Brně. Spolek úzce navazuje na patnáctiletou činnost Řádu rytířů vína (2004-2019), který s osmi členy založil a jako jediný statutární zástupce i jednatel ho navenek prezentoval zesnulý velmistr, rytíř dipl. Ing. Karel Tumlíř, sen., Eq.M., Eq.V., Chevalier du Tastevin, 6. baron z Tumlířů, rytíř z Borče, Freiherr von Wostrey, komandér Gardy St. Germain, etc. (*15. 5. 1942 - †22. 12. 2019). Blíže viz. Almanach ŘRV 2004-2019.

ŘRV sv. Urbana, z. s. je dobrovolné společenství mužů a žen, které spojuje nejen dobré víno, jídlo a přátelství, ale i rozvíjení tisíciletých tradic spojených s vínem a s dodržováním desatera ctností středověkých rytířů:

čest - věrnost - víra - naděje - láska - milosrdenství - statečnost - spravedlnost - moudrost - umírněnost

ŘRV sv. Urbana, z. s. je nepolitickou společenskou organizací, zvláštní formou právnické osoby-spolkem, který vystupuje jako rytířský řád a působí v České republice jako zapsaný spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník-NOZ.

Logo ŘRV sv. Urbana, z. s. má na svém štítě nápis Řád Rytířů vína sv. Urbana. Štít je na vrcholu ozdoben dvěma zelenými listy s vinným hroznem uprostřed a zlatými přikryvadly. Na vrcholu štítu je umístěna polovina zeleného květu. Znakem řádu je zlatý rytířský kříž, obklopený v kruhu zlatými vinnými listy s hrozny zlaté barvy, umístěný na sametové podložce zelené barvy (viz. Stanovy).

Organizační strukturu současného ŘRV sv. Urbana, z. s. tvoří nejvyšší orgán a statutární orgán. Nejvyšším orgánem je Shromáždění ŘRV sv. Urbana, z. s., které je zastoupeno všemi členy spolku. Členem může být fyzická i právnická osoba, kdy věková hranice u fyzické osoby je stanovena dosažením 21. roku. Shromáždění ŘRV sv. Urbana, z. s. se schází dvakrát do roka (jaro, podzim). Mezi jinými pravomocemi rozhoduje Shromáždění členů spolku o složení jeho tříčlenného Výboru, který je kolektivním statutárním orgánem. Shromáždění členů spolku určuje hlavní směřování spolkové činnosti, rozhoduje o změně Stanov spolku a má kontrolní funkci (viz Dokumenty-Stanovy ŘRV sv. Urbana, z. s.). S výborem-statutárním orgánem úzce spolupracuje Rada ŘRV sv. Urbana z. s.

ŘRV sv. Urbana, z. s. sídlí na zámečku La Veneria v zámeckém parku UNESCO ve Valticích, ul. K Venerii 82, 691 42 Valtice, Morava, Česká republika.

V současné době má Řád rytířů vína sv. Urbana, z. s. přes čtyři desítky řádných členů. Pokud se ztotožníte s jeho cíli zahrnutými do Stanov, můžete zkusit se stát jeho členem (viz. nové Stanovy). K šlechtickému titulu Rytíř vína - Eques Vinum (Eq.V.) Vám přináleží vlastní erb, který dle Vašich požadavků zhotoví doporučený heraldik.

Při Vašem pobytu ve Valticích, hlavním městě vína, které je proslulé především barokním zámkem, vinařstvím a folklórem, zažijete nejen setkání s vínem u místních vinařů či tajemno sklepního labyrintu Valtického podzemí, ale také kulinářské speciality místních restaurací.

"In Vino veritas !" 


Kontakty:

Ing. Adolf Valášek                +420 724370470