Akce a zasedání Řádu

V této rubrice najdete informace o shromáždění rytířů vína a akcích kterých se zúčastňujeme, jak proběhlých, tak nadcházejících. 


31. Shromáždění Královského řádu rytířů vína sv. Urbana, dne 16. listopadu 2019 - Zámeček La Veneria ve Valticích 

Program:

I. Pracovní jednání rytířského shromáždění (10:00-12:00 hod.)

II. Rytířská hostina (12:00-14:00 hod.)

III. Investitura (14:30-16:30 hod.)30. Shromáždění KŘRV sv. Urbana dne 25. 5. 2019 - Zámeček La Veneria Valtice 

Bylo zaměřeno na zásadní změny, které vznikly v souvislosti s novým zněním zákona o Spolcích. Po slavnostním přípitku ve vinném sklepě grand Veneur na zámečku La Veneria zahájil velmistr Řádu 30. Shromáždění KŘRV sv. Urbana a seznámil přítomné s programem, který se týkal zejména dokončení a distribuce Almanachu KŘRV sv. Urbana v období 2004- 2019 přes internet v dohodnutém formátu, dále aktualizace Stanov Řádu, financování spolku, přeregistrace spolku KŘRV sv. Urbana a založení bankovního účtu.

Všem přítomným se představilo 5 nových familiářů - adeptů rytířství.

Všichni jmenovaní byli schváleni a na nejbližší Investituře budou pasováni na rytíře vína sv. Urbana a přijati za řádné členy KŘRV sv. Urbana. 


29. Shromáždění KŘRV sv. Urbana 10. - 11. 11. 2018 - Zámeček La Veneria Valtice 

Shromáždění rytířů se konalo v Rytířském sále Zámečku La Veneria ve Valticích na jižní Moravě. První den byl "PASOVACÍ". V zámecké kapli Valtického zámku bylo do rytířského stavu pasováno osm nových členů KŘRV sv. Urbana.. V rámci pravidelných akcí "Poznej velká vína a velké vinice, podporuj ušlechtilá slova přátelství a rytířství," se v sobotní podvečer účastníci 29. Shromáždění rytířů a rytířek vína sv. Urbana přesunuli do vinařství Volařík v Mikulově, kde byli seznámeni s postupem výroby jejich vín a následně absolvovali řízenou degustaci vybraných produktů. Druhý den (11. 11.) proběhl tzv. "Řádový den" zasedání rytířů a rytířek vína, na kterém byli účastníci seznámeni s aktualitami v činnosti Řádu i s některými problémy, týkajících se organizační struktury, změn ve Stanovách KŘRV sv. Urbana, účetnictví i s návrhem výše členského příspěvku na rok 2019. Proběhla volba nových členů do funkcí Řádu. 


Pasování Tomáše Lampla na Chevalier de Tastevin v Clos Vougeot


Přednáška prof. Pirka v sídle Řádu RV. St. Urbanus - 25. 5. 2018 


Výjezdní, 28. Shromáždění v Burgundsku - 26. - 29. 4. 2018


27. Shromáždění a pasování nových členů ve Valticích - 11. 11. 2017


Výjezdní, 26. Shromáždění KŘRV Sv. Urbana a návštěva vinařského kraje Wachau a Kremstal v Rakousku